Galioja nuo 2019-01-01

1.Krovinių aptarnavimo įkainiai:

Krovinio svoris, kg
Importo/ įvežimo kaina, Eur
Eksporto/ išvežimo kaina, Eur
≥ 5
12
10
5,1 – 45,0
15
13
45,1 – 100,0
20
15
100,1 – 200,0
25
23
200,1 – 300,0
30
30
300,1 – 550,0
40
35
550,1 – 1000,0
55
45
1000,1 ≥
0,07 už kg
0,05 už kg

2.Krovinių saugojimo įkainiai:

(Nemokamas saugojimas įprastiniams kroviniams – pirmos 3 dienos nuo atvykimo dienos, neįskaitant nedarbo dienų)

Krovinio rūšis
Kaina, Eur
Įprastiniai kroviniai ( General Cargo)
10 + 0,05 už kg parai
Greitai gendantys kroviniai
25 + 0,08 už kg parai
Gyvūnai
25 + 0,08 už kg parai
Ginklai ir amunicija
25 + 0,08 už kg parai
Vertingi kroviniai
25 + 0,08 už kg parai
Pavojingi kroviniai
25 + 0,08 už kg parai
Radioaktyvūs kroviniai
50 + 0,08 už kg parai

Kitų paslaugų įkainiai:

Kitų paslaugų įkainiai:

 • Eksportuojamų specialiųjų krovinių patikrinimas, priėmimo lapų užpildymas:

 • gyvūnai (AVI) – 35 Eur /AWB;

 • pavojingi kroviniai –30 Eur /AWB + 5 Eur už kiekvieną papildomą UN poziciją;

 • radioaktyvūs kroviniai (RRW/RRY) –50 Eur /AWB + 5 Eur už kiekvieną papildomą UN poziciją;

 • sausas ledas (ICE) ir kiti pavojingi kroviniai (RRE, REQ, RDS, ELI, ELM,PIL) – 5 Eur.

 • Elektroninės prekių laikinojo saugojimo arba išankstinės deklaracijos įforminimas – 10 Eur.

 • Aviacijos saugumo mokestis – 5 Eur /AWB.

 • Krovinių paruošimas kurjerinėms įmonėms pagal kliento pageidavimą – 20 Eur.

 • Dokumentų paruošimas vairuotojams pagal kliento pageidavimą – 5 Eur.
 • Elektroninio oro važtaraščio (FWB) pildymas , persiuntimas aviakompanijai – 20 Eur .

 • Popierinio AWB ir lipdukų spausdinimas, klijavimas – 20 Eur.

 • Krovinio pakavimas, paletizavimas – 15 Eur už pakuotę.

 • Papildomų dokumentų skenavimas ir persiuntimas kliento prašymu – 5 Eur

 • Krovinio priėmimas/išdavimas terminalo nedarbo laiku – 35 Eur.

 • Nedeklaruotų pavojingų daiktų išėmimas – 35 Eur.

 • Krovinio naikinimas ar grąžinimas jo siuntėjui – pagal raštu suderintus įkainius.

*Įkainiai pagal apskaičiuojamąjį svorį.

*Paslaugų įkainiai nurodyti be PVM.