Prices

Valid from 2019-01-01

1. Terminal handling charges:

Weight, kg
Import, Eur
Eksport, Eur
≥ 5
12
10
5,1 – 45,0
15
13
45,1 – 100,0
20
15
100,1 – 200,0
25
23
200,1 – 300,0
30
30
300,1 – 550,0
40
35
550,1 – 1000,0
55
45
1000,1 ≥
0,07 per kg
0,05 per kg

2. Storage:

(free period of first 3 days for general cargo , excluding non working days)

Eur
General Cargo
10 + 0,05 per kg /day
PER cargo
25 + 0,08 per kg /day
AVI Cargo
25 + 0,08 per kg /day
Firearms and Ammunition
25 + 0,08 per kg /day
VAL Cargo
25 + 0,08 per kg /day
Dangerous Goods
25 + 0,08 per kg /day
Radioactive cargo
50 + 0,08 per kg /day

Other services:

Other services:

 • Checks :

 • AVI – 35 Eur /AWB;

 • DGR –30 Eur /AWB + 5 Eur Eur for each add UN code;

 • RRW/RRY –50 Eur /AWB + 5 Eur for each add UN code;

 • ICE ,RRE, REQ, RDS, ELI, ELM, PIL – 5 Eur.

 • Warehouse entry declaration – 15 Eur.

 • Aviation security – 5 Eur /AWB.

 • Delivery to courier – 20 Eur.

 • FWB – 20 Eur.
 • Air Waybill preparation and presentation – 20 Eur.
 • Additional packing – 15 Eur per package ;

 • Additional documents scaning and sending – 5 Eur.
 • Documents preparation for driver ( delivery , printing) – 5 Eur.
 • DG Box labeling and handling labels – 5 Eur per package;

 • Acceptance and delivery at non working hours – 35 Eur.
 • Undeclared goods service – 35 Eur.
 • Return to origin under agreements.

*Charges are calculated basing on chargeable weight of the consignment.

Įkainiai

Galioja nuo 2019-01-01

1.Krovinių aptarnavimo įkainiai:

Krovinio svoris, kg
Importo/ įvežimo kaina, Eur
Eksporto/ išvežimo kaina, Eur
≥ 5
12
10
5,1 – 45,0
15
13
45,1 – 100,0
20
15
100,1 – 200,0
25
23
200,1 – 300,0
30
30
300,1 – 550,0
40
35
550,1 – 1000,0
55
45
1000,1 ≥
0,07 už kg
0,05 už kg

2.Krovinių saugojimo įkainiai:

(Nemokamas saugojimas įprastiniams kroviniams – pirmos 3 dienos nuo atvykimo dienos, neįskaitant nedarbo dienų)

Krovinio rūšis
Kaina, Eur
Įprastiniai kroviniai ( General Cargo)
10 + 0,05 už kg parai
Greitai gendantys kroviniai
25 + 0,08 už kg parai
Gyvūnai
25 + 0,08 už kg parai
Ginklai ir amunicija
25 + 0,08 už kg parai
Vertingi kroviniai
25 + 0,08 už kg parai
Pavojingi kroviniai
25 + 0,08 už kg parai
Radioaktyvūs kroviniai
50 + 0,08 už kg parai

Kitų paslaugų įkainiai:

Kitų paslaugų įkainiai:

 • Eksportuojamų specialiųjų krovinių patikrinimas, priėmimo lapų užpildymas:

 • gyvūnai (AVI) – 35 Eur /AWB;

 • pavojingi kroviniai –30 Eur /AWB + 5 Eur už kiekvieną papildomą UN poziciją;

 • radioaktyvūs kroviniai (RRW/RRY) –50 Eur /AWB + 5 Eur už kiekvieną papildomą UN poziciją;

 • sausas ledas (ICE) ir kiti pavojingi kroviniai (RRE, REQ, RDS, ELI, ELM,PIL) – 5 Eur.

 • Elektroninės prekių laikinojo saugojimo arba išankstinės deklaracijos įforminimas – 15 Eur.

 • Aviacijos saugumo mokestis – 5 Eur /AWB.

 • Krovinių paruošimas kurjerinėms įmonėms pagal kliento pageidavimą – 20 Eur.

 • Dokumentų paruošimas vairuotojams pagal kliento pageidavimą – 5 Eur.
 • Elektroninio oro važtaraščio (FWB) pildymas , persiuntimas aviakompanijai – 20 Eur .

 • Popierinio AWB ir lipdukų spausdinimas, klijavimas – 20 Eur.

 • Krovinio pakavimas, paletizavimas – 15 Eur už pakuotę.

 • Papildomų dokumentų skenavimas ir persiuntimas kliento prašymu – 5 Eur

 • Krovinio priėmimas/išdavimas terminalo nedarbo laiku – 35 Eur.

 • Nedeklaruotų pavojingų daiktų išėmimas – 35 Eur.

 • Krovinio naikinimas ar grąžinimas jo siuntėjui – pagal raštu suderintus įkainius.

*Įkainiai pagal apskaičiuojamąjį svorį.

*Paslaugų įkainiai nurodyti be PVM.