Prices

Valid from 2021-04-01

All rates are in Euro excluding VAT

Terminal handling charges : 

Weight, kg
Import
Export
≤ 100,0
20
20
100,1 – 200,0
25
30
200,1 – 300,0
30
35
300,1 – 550,0
45
40
550,1 – 1000,0
65
50
1000,1 ≥
0,1 per kg
0,06 per kg

Storage :

Free period of first 3 days for general cargo, excluding non working days

General Cargo
10 + 0,05 per kg/day
DGR , VUN, PER, AVI, VAL cargo
25 + 0,1 per kg/day
Radioactive cargo
50 + 0,1 per kg/day

Other services:

Other services :

 • Checks :

                       AVI – 35 /AWB;

                       DGR –35 /AWB + 5 for each add package;

                       RRW/RRY –50 /AWB + 5 for each add package;

 • ICE ,RRE, REQ, RDS, ELI, ELM, PIL – 10.
 • Warehouse entry declaration – 15.
 • Aviation security – 5 /AWB.
 • FWB – 20
 • Air Waybill preparation and presentation – 20.
 • Additional packing – 15 per package.
 • Additional documents scanning and sending – 5.
 • Acceptance and delivery at non working hours – 50.
 • Undeclared/hidden danger goods service – 100.
 • Acceptance after cut off time +50% THC (written order and confirmation by e-mail is requested).
 • Manual loading to/from customers vehicle +50% THC (applicable in case cargo not loadable to/from customers vehicles by forklift). 
 • Splitting shipment by HAWB – 15 / HAWB.
 • Change of AWB after acceptance – 15 / AWB.

*Charges are calculated basing on chargeable weight of the consignment.  

Įkainiai

Galioja nuo 2021-04-01
  Paslaugų įkainiai nurodyti Eur, be PVM  

                                                                          

Krovinių aptarnavimo įkainiai

Krovinio svoris, kg
Importas
Eksportas
≤ 100,0
20
20
100,1 – 200,0
25
30
200,1 – 300,0
30
35
300,1 – 550,0
45
40
550,1 – 1000,0
65
50
1000,1 ≥
0,1 už kg
0,06 už kg

Krovinių saugojimo įkainiai :

Nemokamas saugojimas įprastiniams kroviniams pirmos 3 dienos nuo atvykimo dienos, neįskaitant nedarbo dienų

Įprastiniai kroviniai ( General Cargo)
10+ 0,05 už kg parai
Pavojingi kroviniai (VUN, PER, AVI, VAL)
25+ 0,1 už kg parai
Radioaktyvus kroviniai
50+ 0,1 už kg parai

Kitų paslaugų įkainiai:

Kitų paslaugų įkainiai :

  • Eksportuojamų specialiųjų krovinių patikrinimas, priėmimo lapų užpildymas:

gyvūnai (AVI) – 35 /AWB;

pavojingi kroviniai (DGR ) – 35/AWB + 5 už kiekvieną papildomą pakuotę;

radioaktyvūs kroviniai ( RRW/RRY ) – 50 /AWB + 5 už kiekvieną papildomą pakuotę;

   • sausas ledas ir kiti patikrinimai ( ICE ,RRE, REQ, RDS, ELI, ELM )  – 10.

   • Elektroninės prekių LSD arba išankstinės deklaracijos įforminimas – 15.

   • Aviacijos saugumo mokestis – 5 /AWB.

   • Elektroninio oro važtaraščio (FWB) pildymas ir persiuntimas – 20.
   • Oro važtaraščio (AWB) ir lipdukų spausdinimas, klijavimas 20.

   • Krovinio pakavimas, paletizavimas – 15 už pakuotę.

   • Papildomų dokumentų skenavimas ir persiuntimas kliento prašymu – 5.

   • Krovinio priėmimas/išdavimas nedarbo laiku – 50.

   • Nedeklaruotų pavojingų daiktų išėmimas – 100.

   • Krovinio priėmimas po “cut off time” +50% terminalo įkainių (tik pagal išankstinį rašytinį užsakymą ir susitarimą).

   • Rankinė krova +50% terminalo įkainių.

   • Konsoliduoto krovinio išdavimas – 15 / HAWB.

   • Oro važtaraščio (AWB) keitimas po pridavimo – 15 / AWB.

*Įkainiai pagal apskaičiuojamąjį svorį.